نکاتی در مورد تولید بادام محب که بیشتر مصارف آجیلی دارد
تولید این نوع بادام بیشتر در استان چهارمحال بختیاری به خصوص در منطقه سامان به دلیل داشتن شرایط مساعد برای باغداری رایج می باشد.تکثیر این نوع بادام از طریق پیوند بر روی پایه های مقاوم توسط باغدار انجام می شود.

ادامه مطلب...تعداد بازديد :8025نوشته شده توسط : مدير سايتآخرین بروز رسانی : سه‌شنبه، 10 اسفند 1395 13:36نام گروه : جاری

علت کشت بادام در سالهای بسیار دور (دوران ارباب-رعیتی)
در سالیان دور که سیستم ارباب-رعیتی پا برجا بود، تصمیم گیرندگان اصلی برای نوع محصولی که باید کشت شود اربابهای آن منطقه بودند. آنها مالکان اصلی زمینها محسوب می شدند و بنابر تصمیم آنها کشت و تولید بادام در روستا آغاز شد که در آن زمان هم از انواع بادام ها به تولید و کشت بادام از نوع مامایی، محب و سنگی م

ادامه مطلب...تعداد بازديد :7723نوشته شده توسط : مدير سايتآخرین بروز رسانی : سه‌شنبه، 10 اسفند 1395 13:39نام گروه : جاری

تولید انواع بادام در پیرو نظرات و تجربیات باغداران منطقه سامان
انواع بادام های مورد کشت در این منطقه و تاریخچه آنها: سالیان بسیار دور به دلیل کوهستانی بودن منطقه سامان و نبود امکانات انتقال آب به زمین های مرتفع، در این مناطق فقط به کشت و تولید برنج و حبوبات و دیم کاری گندم و جو می پرداختند.

ادامه مطلب...تعداد بازديد :8635نوشته شده توسط : مدير سايتآخرین بروز رسانی : سه‌شنبه، 10 اسفند 1395 13:46نام گروه : جاری