انبار

 


در شرکت سناد کیفیت و کمیت در راستای یکدیگر قرار می گیرند. به جهت حفظ ماندگاری و دوام محصول قبل از حمل و بارگیری، تمامی محصولات آماده شده به طور مداوم در دمای کمتر از 10 درجه سانتی گراد انبار می شوند.

ما ازطریق ذخیره بادامها در جای خشک و خنک به دور از هرگونه منبع گرما و یا قرارگرفتن طولانی مدت در معرض نور مستقیم خورشید بهترین حفاظت طبیعی را به انجام می رسانیم.

در این شرکت بازرسیهای منظم ازجمله کنترل حشرات به طور مستمر انجام می شود.