بسته بندی

 


شرکت سناد توانایی فراهم کردن بسته های 10 تا 12 کیلویی را دارد.

پس از دسته بندی و چیدمان، بادامها در کیسه های کنفی ریخته می شوند و سپس در کارتن قرار می گیرند.

کارتن ها پیش از حمل به انبار توسط دستگاه بسته بندی می شوند. همچنین در جدول حک شده بر روی کارتن ها نوع بادام، انس و گرید آن قابل مشاهده است.