دسته بندی

 


شرکت سناد به طور کارآمد مغزهای بادام را دسته بندی و درجه بندی می کند تا عملا با از بین بردن عیوب طبیعی و مواد خارجی بتواند بهترین کیفیت را سالانه به مشتریان خود عرضه کند.

روشهای دسته بندی خاص ما شامل کار با دست و استفاده از دستگاه می باشد.

بادامهای با پوست شکسته شده توسط کارگرها از پوست جدا می شوند و سپس چروکهای بادامها توسط دستگاه، غربال گیری می شوند و بادامها براساس انس های مختلف و به صورت یکدست چیدمان می شوند.